Nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN Phạm Thế Duyệt thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

hình ảnh khác