Cán bộ CNV Thư Viện Tỉnh Bình Dương

Cán bộ CNV Thư Viện Tỉnh Bình Dương

Tên: Cán bộ CNV Thư Viện Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
Ngành nghề: Cán bộ CNV Thư Viện
Đóng góp:

Cán bộ CNV Thư Viện Tỉnh Bình Dương đến thăm và tặng quà các em cô nhi ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2013
 
Trong lúc trung tâm đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt kinh phí và nhu cầu thực phẩm ăn uống cho 329 em cô nhi  và khuyết tật tại trung tâm nhân đạo Quê Hương, được sự giúp đỡ của Cán bộ CNV Thư Viện Tỉnh Bình Dương   có tấm lòng nhân ái tương thân tương trợ đã đến đóng góp tình thương yêu và giúp đỡ ủng hộ đem lại niềm vui và tiếng cười đến các em cô nhi và khuyết tật trung tâm nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2013