Hội CTĐ - CQ Ban ngành

Tên: ​Ông Huỳnh Ngọc Bông chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn doanh nghiệp
Địa chỉ: Khánh Hòa
Ngành nghề:
Đóng góp: 40.000.000 VNĐ
Tên: HĐND- UBND- Ủy ban mặt trận Tổ quốc cùng các sở ban ngành tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Bình Dương
Ngành nghề:
Đóng góp: 10.000.000VNĐ
Tên: Bí Thư Trung Ương Đảng, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ:
Ngành nghề: Bí Thư Trung Ương Đảng, Phó Chủ Tịch Quốc Hội
Đóng góp: 50.000.000VNĐ
Tên: Cán bộ CNV Thư Viện Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
Ngành nghề: Cán bộ CNV Thư Viện
Đóng góp: