Nguyễn Ngọc Hữu Hoài

Nguyễn Ngọc Hữu Hoài

Họ tên: Nguyễn Ngọc Hữu Hoài
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/01/1972
Tình trạng bản thân: Hoàn cảnh khó khăn sống cùng Tiểu Hương hơn 20 năm qua
Nguyện vọng: Lấy hết thời gian còn lại cống hiến và phục vụ xã hội giúp đỡ các cháu cô nhi tại Trung tâm
Ghi chú: Hiện tại làm phó Giám đốc Trung tâm. Bản thân được sống bên cạnh các cháu cô nhi và luôn mong được cùng các bạn xa gần hưởng ứng tình nguyện tham gia thời gian đóng góp xây dựng dựng trung tâm phát triển.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ