Nguyễn Kim Thủy

Nguyễn Kim Thủy

Họ tên: Nguyễn Kim Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/03/1992
Tình trạng bản thân: Cháu có trí tuệ chậm phát triển.
Nguyện vọng:
Ghi chú:

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ