Ngô Thị Thuỳ Nhân

Ngô Thị Thuỳ Nhân

Họ tên: Ngô Thị Thuỳ Nhân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/02/1970
Tình trạng bản thân: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Nguyện vọng: tình nguyện làm kế toán cho trung tâm giúp trung tâm hết khả năng của mình
Ghi chú: Ước mong cùng Chị Huỳnh Tiểu Hương làm việc để giảm đi gánh nặng của chị

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ