Lê Văn Tính

Lê Văn Tính

Họ tên: Lê Văn Tính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/08/1981
Tình trạng bản thân: bản thân tàn tật liệt hai chân
Nguyện vọng: dành tất cả thời gian giúp đỡ mẹ chăm sóc các em,
Ghi chú: Mời gọi các bạn cùng hoàn cảnh tham gia xã hội

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ