Huỳnh Tiểu Ý

Huỳnh Tiểu Ý

Họ tên: Huỳnh Tiểu Ý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào 0:45' ngày 15/07/2007, được khoảng 1 tuần tuổi và bị bỏ trước cửa văn phòng Trung tâm.
Nguyện vọng: Muốn trở thành giáo viên
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ