Huỳnh Tiểu Viễn

Huỳnh Tiểu Viễn

Họ tên: Huỳnh Tiểu Viễn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/07/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ lúc 1h25' ngày 14/07/2008, khi bỏ rơi được em vừa mới sinh được khoảng 1 ngày tuổi. Và lúc đó cân năng khoảng 2 kg.
Nguyện vọng: Muốn trở thành hoạ sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ