Huỳnh Tiểu Tiến

Huỳnh Tiểu Tiến

Họ tên: Huỳnh Tiểu Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/09/2009
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h15’ ngày 28/09/2008, cháu được khoảng 1 giờ tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành kỹ sư
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ