Huỳnh Tiểu Phước

Huỳnh Tiểu Phước

Họ tên: Huỳnh Tiểu Phước
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 23h30’ ngày 08/12/2006, cháu bé được khoảng 1 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành cầu thủ đá bóng
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ