Huỳnh Tiểu Phú

Huỳnh Tiểu Phú

Họ tên: Huỳnh Tiểu Phú
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 2h30’ ngày 01/10/2008, cháu được khoảng 1 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành bác sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ