Huỳnh Tiểu Ngọc

Huỳnh Tiểu Ngọc

Họ tên: Huỳnh Tiểu Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc 0h30’ ngày 21/02/2008, cháu được gần 2 tuần tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành ca sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ