Huỳnh Tiểu Lợi

Huỳnh Tiểu Lợi

Họ tên: Huỳnh Tiểu Lợi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h58’ ngày 31/10/2007, cháu được khoảng 2 tuần tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành kế toán
Ghi chú: Sau này phụ giúp Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ