Huỳnh Tiểu Khuyên

Huỳnh Tiểu Khuyên

Họ tên: Huỳnh Tiểu Khuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/08/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h55’ ngày 28/08/2008, cháu được khoảng 3 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành ca sỹ
Ghi chú: Sau này sẽ giúp đỡ trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ