Huỳnh Tiểu Khanh

Huỳnh Tiểu Khanh

Họ tên: Huỳnh Tiểu Khanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 23h00’ ngày 26/10/2006, cháu được khoảng 2 tuần tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành bác sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ