Huỳnh Tiểu Khảm

Huỳnh Tiểu Khảm

Họ tên: Huỳnh Tiểu Khảm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/10/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h45’ ngày 04/10/2008, cháu được khoảng 2 tuần tuổi và cân nặng 2,2 kg.
Nguyện vọng: Làm tài xế
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ