Huỳnh Tiểu Hương

Huỳnh Tiểu Hương

Họ tên: Huỳnh Tiểu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1968
Tình trạng bản thân: Hiện tại Sáng lập ra Trung Tâm Nhân đạo Nuôi Dạy Trẻ Em Mồ Côi Khuyết Tật Quê Hương. Chào đời đã sớm rời xa cha mẹ, nên sống cuộc sống ở đường phố, chịu nhiều đòn roi, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh cùng đồng cảm, khi có cơ hội đem toàn bộ để cống hiến được phục vụ cho xã hội, hiện tại đang đang sống không chồng, nhưng có hàng trăm đứa con.
Nguyện vọng: Muốn cống hiến cả cuộc đời còn lại và tất cả những gì đang có để được phục vụ xã hội, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ bị bạo hành, trẻ bị bỏ rơi, người không nơi nương tựa, phụ nữ lỡ lầm.
Ghi chú: Mong được kết bạn xa gần, cùng quan điểm có tấm lòng yêu trẻ, để chia sẻ, hỗ trợ trong mặt tinh thần cũng như việc làm, để đem tương lai đến với trẻ.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ