Tất Xâm Hoà

Tất Xâm Hoà

Họ tên: Tất Xâm Hoà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/12/2001
Tình trạng bản thân: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Nguyện vọng: Muốn trở thành công nhân
Ghi chú:

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ