Huỳnh Tiểu Tâm Tâm

Huỳnh Tiểu Tâm Tâm

Họ tên: Huỳnh Tiểu Tâm Tâm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/01/2013
Tình trạng bản thân: Cháu là một trẻ mồ côi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành đầu bếp
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ phụ giúp trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ