Huỳnh Tiểu Nương

Huỳnh Tiểu Nương

Họ tên: Huỳnh Tiểu Nương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/06/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc 22h48' ngày 23/06/2012 và được khoảng 1 tháng tuổi
Nguyện vọng: Muốn trở thành hoạ sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ