Huỳnh Tiểu Nhi Nhi

Huỳnh Tiểu Nhi Nhi

Họ tên: Huỳnh Tiểu Nhi Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/07/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h20' ngày 15/07/2012 và được khoảng 2 ngày tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành luật sư
Ghi chú: Sau này lớn lê sẽ phụ giúp Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ