Huỳnh Tiểu Na Na

Huỳnh Tiểu Na Na

Họ tên: Huỳnh Tiểu Na Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/01/2013
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h18' ngày 28/01/2013 và được khoảng 2 ngày t]uổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành đầu bếp
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ phụ giúp Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ