Huỳnh Tiểu My My

Huỳnh Tiểu My My

Họ tên: Huỳnh Tiểu My My
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/10/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h05' ngày 25/10/2012 và được khoảng 1 tuần tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành bác sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ phụ giúp Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ