Huỳnh Tiểu Lân

Huỳnh Tiểu Lân

Họ tên: Huỳnh Tiểu Lân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/02/2015
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 14h00' ngày 06/02/2015 trong Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại địa chỉ: 61/23 đường ĐT743, Khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ, An Bình Dương, Việt Nam và được khoảng 2 tháng tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành kỹ sư
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ phụ giúp trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ