Huỳnh Tiểu Hoà Nhất

Huỳnh Tiểu Hoà Nhất

Họ tên: Huỳnh Tiểu Hoà Nhất
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/01/2013
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h30' ngày 08/01/2013 và được khoảng 1 tuần tuổi
Nguyện vọng: Muốn trở thành giáo viên
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ phụ giúp Trung tâm

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ