Huỳnh Tiểu Bình Bình

Huỳnh Tiểu Bình Bình

Họ tên: Huỳnh Tiểu Bình Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/2013
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h50' ngày23/09/2013 và được khoảng 1 tuần tuổi.
Nguyện vọng: Muốn trở thành bác sỹ
Ghi chú: Sau này lớn lên sẽ giúp đỡ cho trung tâm.

Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
Danh sách em đặc biệt cần hỗ trợ
+
Danh sách theo thành tích nổi bật
Danh sách theo thành tích nổi bật
+
Danh sách theo độ tuổi
Danh sách theo độ tuổi
+
Danh sách theo lớp
Danh sách theo lớp
+

Các em nhỏ cần được giúp đỡ