Danh sách theo độ tuổi

Em: Huỳnh Tiểu Hữu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/03/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 15h10’
Em: Huỳnh Tiểu Mỹ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/03/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
Em: Huỳnh Tiểu Trí
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/03/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h35'
Em: Huỳnh Tiểu Hỷ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/03/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Oanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/02/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Mậu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Triết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/12/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Diệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Nha
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/12/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị rơi vào lúc 0h30'
Em: Huỳnh Tiểu Mạc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/11/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Châu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/11/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Kỳ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/11/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Vĩ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/10/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Khảm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/10/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h45’
Em: Huỳnh Tiểu Chánh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/10/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Phú
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 2h30’
Em: Huỳnh Tiểu Thuỳ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/09/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Ái
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/09/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h10’
Em: Huỳnh Tiểu Trung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/09/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Muội
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/09/2008
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 5