Danh sách theo độ tuổi

Em: Huỳnh Tiểu Tịnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/01/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Hồ Tiểu Lợi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Huỳnh Tiểu Dịch
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Diệu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/10/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h00'
Em: Phạm Thị Thu Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/10/2009
Hoàn Cảnh: Cháu là trẻ khuyết tật
Em: Huỳnh Tiểu Vĩnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/10/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/09/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h15’
Em: Huỳnh Tiểu Thiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/09/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h45'
Em: Huỳnh Tiểu Chấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/07/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 3h39'
Em: Huỳnh Tiểu Hinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/07/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào hồi
Em: Huỳnh Tiểu Dương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/07/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Công
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/07/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 3h39'
Em: Huỳnh Tiểu Chương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/07/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 3h39'
Em: Huỳnh Tiểu Nghị
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/06/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Giao
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/05/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Chính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/05/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Tín
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/05/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Thục
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/04/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
Em: Huỳnh Tiểu Bội
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/04/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
Em: Huỳnh Tiểu Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/04/2009
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 4