Danh sách theo độ tuổi

Em: Huỳnh Tiểu Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/01/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h20'
Em: Huỳnh Tiểu Tuệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/12/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
Em: Huỳnh Tiểu Cao
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/12/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h20'
Em: Huỳnh Tiểu Bắc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/11/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h30'
Em: Huỳnh Tiểu Doan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h45'
Em: Huỳnh Tiểu Cương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/10/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Biên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/10/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h40'
Em: Huỳnh Tiểu Tiệm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/10/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Đoàn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/09/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 0h55'
Em: Huỳnh Tiểu Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/07/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
Em: Huỳnh Tiểu Toàn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/06/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h55'
Em: Huỳnh Tiểu Hoàn.
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/06/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h00'
Em: Huỳnh Tiểu Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/06/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 0h30'
Em: Huỳnh Tiểu Danh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/04/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Tú
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/04/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
Em: Huỳnh Tiểu Trúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/03/2010
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h30'
Em: Huỳnh Tiểu Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/02/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Đại
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/02/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Sang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/02/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Giàu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/02/2010
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 3