Danh sách theo độ tuổi

Em: Huỳnh Tiểu Huân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/05/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h30'
Em: Huỳnh Tiểu Thống
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/05/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h15'
Em: Huỳnh Tiểu Hải
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/04/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h30'
Em: Trần Thiên Long
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/02/2012
Hoàn Cảnh: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó
Em: Huỳnh Tiểu Chinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/01/2012
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h25'
Em: Huỳnh Tiểu Năm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/12/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h15'
Em: Huỳnh Tiểu Chí
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/12/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h55'
Em: Huỳnh Tiểu Mười
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/12/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h40'
Em: Huỳnh Tiểu Cần
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/10/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h05'
Em: Huỳnh Tiểu Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/09/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h25'
Em: Huỳnh Tiểu Quyết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/09/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h25'
Em: Huỳnh Tiểu Khiết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/07/2011
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
Em: Huỳnh Tiểu Vịnh
Giới tính:
Ngày sinh: 24/07/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h45'
Em: Huỳnh Tiểu Tường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/06/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h30'
Em: Huỳnh Tiểu Tuyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/05/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h25'
Em: Huỳnh Tiểu Cát
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/05/2011
Hoàn Cảnh:
Em: Huỳnh Tiểu Ban
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/03/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h30'
Em: Huỳnh Tiểu Cầm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/03/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc
Em: Huỳnh Tiểu Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/02/2011
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h18'
Em: Huỳnh Tiểu Trọng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/02/2011
Hoàn Cảnh: Trẻ mồ côi
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 2