Danh sách theo độ tuổi

Em: Vũ Thị Tho
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/1973
Hoàn Cảnh: Hoàn cảnh khó khăn
Em: Nguyễn Ngọc Hữu Hoài
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/01/1972
Hoàn Cảnh: Hoàn cảnh khó khăn sống cùng Tiểu
Em: Ngô Thị Thuỳ Nhân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/02/1970
Hoàn Cảnh: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Em: Huỳnh Tiểu Nhất
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1970
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h30'
Em: Huỳnh Tiểu Quang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1970
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h45'
Em: Huỳnh Tiểu Ly Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1970
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h00'
Em: Huỳnh Tiểu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1968
Hoàn Cảnh: Hiện tại Sáng lập ra Trung Tâm
Em: Chề Thị Mùi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/12/1963
Hoàn Cảnh: Độc thân ở với trung tâm 13
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 11